איך יודעים שחומר איטום לא "מחליק"- מקדמי החלקה לחומרי איטום

איך "מתכננים" ובודקים חומר איטום מריחתי, משחתי כך שאחרי הביצוע שלו, לא נחליק ?

ביקשנו וקיבלנו מחברת האם מאמר באנגלית, ותרגמנו לכם אותו

מצ"ב המקור והתרגום