אנו שמחים להודיע על נציגות דרומית למוצרי חברת WINKLER

אנו שמחים להודיע על פתיחת נציגות דרומית לחברת וינקלר ישראל:

מעתה יש לנו מפיץ אזורי סניף דרום בניהולה של חדווה שקד- אחוזת הנדל"ן

טל לקבלת שירות: 050-5749991