בוקר טוב- נאלצים לדחות את יום העיון המתוכנן

עקב מצעד הגאווה שיערך ביום שישי הקרוב בתל אביב

על מועד חדש להדרכה תגיע הודעה