בשעה טובה…יוצא לדרך קוד הבניה.

כב' השר משה כחלון חתם על התקנות הראשונות בקוד.
הקוד יסדיר כשלים רבים, וכשהר משה כחלון יחתום על קוד האיטום, שוק האיטום ייפתח לטכנולוגיות נוספות מתקדמות.

לפני כשלוש שנים פנינו לראשונה לשר וביקשנו ממנו לקדם את קוד האיטום ואנו תקווה שעד הבחירות הוא יחתום עליו

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001296817&fbclid=IwAR0UxjYF5LZMo1Iv_oVaGeGL9VXMp0jqQyzBbQEmHD0eXEo0Jwofg_6LHgY

והנה קישור לאתר משרד הבינוי והשיכון:

https://www.gov.il/he/departments/news/spokesman_12082019

https://www.gov.il/he/departments/news/spokesman_12082019