הודעה חשובה:

סיימנו לעדכן דפי נתונים באתר שלנו, עבודה שאנו מבצעים כל שנה בהתאם להנחיות חברת האם-וינקלר איטליה.
דפי הנתונים שעודכנו:
winpox cement tixo/sl
One
Wingrip evo
Wingrip bituminoso