וינקלר ממשיכים להגדיל את נקודות המכירה !!!

וינקלר ממשיכים להגדיל את נקודות המכירה

והיום 2 נקודות מכירה בתל אביב המצטרפות לנקודות המכירה הקיימות:

תלם מרכז לחומרי בניה רחבעם זאבי 1

תלם מרכז לחומרי בניה הירקון 293

איש קשר חיים טל 055-9937773

ל המוצרים שנמצאים בישראל לשירותכם באתר הבית:WWW.SEALIT.CO.IL

סוכן אחראי מני 052-4111121