חדשות וינקלר…כנסו לקרוא

בבדיקות משותפות שנערכו במעבדה על ידי חברות Winkler ו- Laterite על מנת לוודא את ההתאמה בשימוש של מוצרי Winkler יחד עם מוצרי חברת Laterite, נמצא כי המוצרים עומדים לחלוטין בספי הקבלה שנקבעו בתקן EN14891:2017. הבדיקות מאשרות כי קיימת התאמה מלאה בין ממברנות האיטום של Winkler: Bitumious Wingrip, One, One Flooring ביישומן על גבי מצעי חומרי המליטה של Laterite: Latermix Fast Latermix Facile, , Massetto Centro Storico .
הבדיקות שבוצעו במעבדה הוכיחו את התאמתם ליישומים באתרי העבודה אם הסתייעו התנאים המוגדרים בדף עלוני החומרים.
חברת Laterite מציעה מגוון חומרי מליטה מוכנים לשמוש ואלו דורשים הוספת מים בלבד לצורך יישומם.

נציגות בלעדית וינקלר ישראל 052-3410112/ 052-6036699
נציגות בלעדית לטרלייט, חברת סילטק: 050-5210364

Document-page-001 (5)