לאור הביקוש-הדרכה נוספת, מהרו להרשם

בהדרכה הקודמת התכבדנו בנוכחות שניים מבכירי מהנדסי האיטום בישראל.

ההדרכה הייתה מלאה, ולאור הביקוש, הדרכה נוספת:

הזמנה להדרכה סיני