מכון התקנים מבהיר: לא עושים בדיקות הצפה למרפסות מרוצפות או גגות מרוצפים! הבהרה זו היא מ- 11.2020 והינה תוצאה ישירה של פעילות וינקלר ישראל בנושא

לא עושים בדיקות הצפה למרפסות מרוצפות או גגות מרוצפים!

התקן עודכן כבר ב- 11.2020 לאחר הבקשה של וינקלר ישראל והדיון בו, ואנו מצרפים את התיקון לשירותכם וכן את אישור הפרסום שלו בליקוט הפרסומים למען הסר ספק!

יש לכם נזילה מהמרפסת ? פנו לקבלן, בקשו ממנו שידבר איתנו וננחה אותו אילו בדיקות לבצע:

להלן פרוטוקול החלטת וועדת התקינה המפרט את הבקשה:


אישור פרסום התיקון לתקן: