מסמך ממינהל התכנון בנוגע לתחולת תקנות ותקנים בכל הנוגע לבקשה ספציפית להיתר.