נציגות באיזור הדרום לחברת WINKLER

להלן פרטי הנציגות הדרומית (קו באר שבע ודרומה) של חברת WINKLER, אחוזת הנדל"ן:

1. איציק שראל- ניד 050-9046999

2. ניר דהן- ניד 052-5816488

3. חדוה שקד- ניד 050-5749991