רובה אפוקסית/אוטמת (של וינקלר) לא מיישמים על מרפסת מרוצפת ספוגת לחות. במאמר- מסבירים גם למה.

רובה אפוקסית/אוטמת (של וינקלר) לא מיישמים על מרפסת מרוצפת ספוגת לחות.במאמר- מסבירים גם למה.