רולקת איטום מיוחדת – חוbc seal band

לאנשי המקצוע- סרט רולקת איטום, ברוחב 8 ס"מ, קלה ביותר ליישום, ועליה מורחים חומרי איטום או צבע – היחידה מסוגה בישראל.

בתמונה ירון שטיין "גג פלוס" שמשתמש בה לאיטום בין הקיר לפרגולה. ירון מורח לאחר מכן את חומרי איטום – WINGUM PLUS H20 על מנת לסיים את האטימה

https://sealit.co.il/product/bc-seal-band-2/

רולקת איטום מיוחדת