איטום פירי מעליות

ווינפוקס צמנט טיקסו-WINPOX CEMENT TIXO

ידוע שפירי מעליות מהווים בעיה כבדה, משמעותית ואף מסוכנת ביותר בהיותם מחוברים, בין היתר למערכת החשמל.
איטום פירי מעליות חדשים מתבצע בדרך כלל מהצד הפוזיטיבי-החיובי כלומר מבחוץ.
אלא שאנו יודעים שאיטום זה כושל מסיבות רבות ובזמן קצר יחסית ולכן וינקלר פיתחה מערכת לאיטום "שלילי" מהחלק הפנימי של הפיר במהלך הבניה אך גם לפיר מעלית שכבר החל להחדיר מים.

חברת וינקלר פתחה מערכת איטום שתגן "מפנים" על פירי מעליות קיימים, אך גם מציעה מערכת לאיטום פירי מעליות שיש אליהם חדירת מים מהחוץ פנימה כפי שתראו בסכימה: