WR07- טיח מיוחד, ללא אשפרה של חברת WINKLER

טיח מיוחד לתיקון ומילוי סדקים גם ברוחב של 3-4 ס"מ.
מייתר את הצורך ברשתות וכדומה- בעל יכולת הצמדות יוצאת מגדר הרגיל.
לפני היישום, יש להספיג היטב את המצע עליו מיישמים את החומר על פי הנחיות היצרן שבדף הנתונים.
בתמונות תוכלו לראות דוגמאות ליישום
 
לדפי נתונים של המוצר ועוד כנסו: